Gabriel Miczka
Przedsiębiorstwo
  
Start

Optymalizacyjny audyt elektro-energetyczny

z wykorzystaniem dyspozytorskiego systemu nadzoru nad mediami energetycznymi.

 


 

Optymalizacyjny audyt elektro-energetyczny to:

prawie bezinwazyjne narzędzie służące racjonalizacji produkcji, redukcji kosztów i ograniczeniu emisji CO2.
Ciągłość dostaw energii jest jednym z podstawowych warunków stabilnej i wysokoefektywnej produkcji.
Dotyczy to zakładów przemysłowych wszystkich profilów produkcji oraz centrów handlowych, biurowców, hoteli
i innych budynków.

Zakres podstawowych działań audytu elektro-energetycznego na obiekcie:

 1. Wykonanie pomiarów i rejestracja termograficzna wszystkich udostępnionych rozdzielni elektrycznych;
 2. Wykonanie audytu termograficznego elektryki z kategoryzacją usterek i ze wskazaniem terminów usunięcia znalezionych usterek.
  Audyt zawiera zarejestrowane termogramy również prawidłowo działającychelementów rozdzielni obiektu.
 3. Wydanie RATINGU TERMOGRAFICZNEGO ELEKTRYKI obiektu;
 4. Wykonanie inwentaryzacji udostępnionych napędów, stacji zasilaczy, oświetlenia i liczników mediów energetycznych typu: elektryka, gaz, ciepło, woda.
 5. Instalacja zdalnych elementów pomiarowych systemu ISAR do rejestracji danych z liczników energii elektrycznej, gazu, ciepła i wody.
  Moduły komunikacji wykorzystują do transmisji danych istniejącą sieć ~230V, PLC;
 6. Instalacja koncentratora danych ISAR z trójfazowym modułem PLC i z systemem komunikacji z udostępnionym przez obiekt łączem internetowym.
 7. Uruchomienie serwera agregującego systemu ISAR udostępnionego uprawnionym komputerom sieci internetowej;
 8. Wykonanie opracowania wyników pomiarów wg następujących wybranych funkcji i w zakontraktowanym czasie:
  • Zdalny odczyt liczników energii elektrycznej oraz innych liczników (wodomierzy, gazomierzy, ciepłomierzy).
  • Dynamiczna obserwacja stanu odbioru oraz sieci.
  • Możliwość wykrycia strat energetycznych.
  • Zdalne odłączenie/podłączenie odbiorców (opcja dostępna dla zainstalowanych odpowiednich liczników).
  • Pomiar harmonicznych i innych parametrów sieci.
  • Obserwacja profili odbioru energii.
  • Wykrycie nielegalnego poboru energii (opcja zależna od konfiguracji analizowanej sieci obiektu) .
  • Wykrycie ingerencji w monitorowane liczniki.
  • Zdalna diagnostyka miejsca pomiaru.
  • Archiwizacja odczytanych wartości.
  • Zalecenie metod organizacyjnych i inwestycyjnych ukierunkowanych na oszczędność kosztów eksploatacji audytowanego obiektu.

Oferta nasza dotyczy wszystkich niezbędnych elementów dotyczących wykorzystanego sprzętu i oprogramowania, instalacji urządzeń i sieci transmisji danych, wykonania pomiarów i transportu, kosztów osobowych oraz koniecznych licencji na oprogramowanie.

 

EFEKT DOCELOWY AUDYTU ELEKTRO-ENERGETYCZNEGO.

 

 • eliminacja przestojów spowodowanych awariami sieci i urządzeń elektro-energetycznych,

 • optymalizacja taryf energetycznych,

 • redukcja zużycia energii elektrycznej i innych mediów,

 • optymalizacja kosztów środowiskowych, np. emisji CO2,

 • zmniejszenie kosztów utrzymania urządzeń i serwisu.strony internetowe BRANDPOINT